Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

UTAMA

MAKLUMAT ASAS

MENGENAI KAMI

KURIKULUM

KO-KURIKULUM

AL-QURAN

GALERI

KOMUNITI

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Falsafah Pendidikan


FALSAFAH  PENDIDIKAN  KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara


FALSAFAH  PENDIDIKAN YAYASAN ISLAM KELANTAN

“Pendidikan Islam sebagaimana yang diterjemahkan pengertiannya dalam istilah-istilah Ta’lim, Ta’dib, Irsyad dan Tadris adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan potensi individu muslim sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani, Aqliah, Aqidah, Emosi dan Jasmani berdasarkan ajaran Islam. Usaha ini adalah bagi melahirkan muslim yang beriman, berilmu pengetahuan, beramal soleh dan layak berkhidmat untuk membangun keluarga, masyarakat,Negara dan umat” 


MATLAMAT PENDIDIKAN YIK

Matlamat Pendidikan Yayasan Islam Kelantan ialah melahirkan muslim yang beriman, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, beramal soleh dan layak berkhidmat untuk membangun keluarga, masyarakat, negara dan ummah


Tarikh Kemaskini  :  Ahad, 13 Jun 2021

                                                          

HUBUNGI KAMI

TELEFON/FAX :
  Telefon    : 09-7787521
    Fax         : 09-7787522
EMAIL :
    mtsy2011@gmail.com
 

PENAFIAN

Maahad Tahfiz Sains Al-Muhammadi tidak akan bertanggungjawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.                                                                                                              

Tarikh Kemaskini  :  AHAD, 13 JUN 2021